BORANG PENGELUARAN KWSP/EPF

UniCAM – F002 Rev 1

Di University College of Aviation Malaysia (UniCAM), kami menghormati privasi anda. Sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami akan digunakan semata-mata untuk tujuan pengeluaran KWSP melalui kolej ini. Happy Landings!

MAKLUMAT PELAJAR

MAKLUMAT PENGELUARAN

Yuran pemprosesan untuk pengeluaran KWSP akan dilaksanakan seperti berikut:
RM150 - Dalam masa 1 harı bekerja
RM100 - Dalam masa 7 harı bekerja
RM50 - Dalam masa 14 harı bekerja

Masa pemprosesan adalah berdasarkan penyediaan dokumen sahaja, tidak termasuk pos atau penghantaran. Dokumen boleh diambil di Pejabat UniCAM pada waktu bekerja

Sila tanda (/) di kotak dan isi maklumat yang betul

Bayar kepada kolej universiti:

Tuntutan (Claim):

MAKLUMAT IBU BAPA

Nota: Yuran pemprosesan perlu dijelaskan sebelum permohonan dokumen dibuat. Sila e-mail resit pembayaran ke hidayah.amc@gmail.com sebagai bukti pembayaran

NO. AKAUN:
1202 9010 0518 17 (Bank Islam Malaysia Berhad)